DigitaliSointia Muutostyöpajat

Muutosprojekti voidaan toteuttaa työpajasarjan avulla. Suunnittelen työpajat sisältämään sopivasti sekä valmennusta että muutoksen suunnittelua. Työpajoihin osallistuvat yrityksestä kulloiseenkin aiheeseen liittyvät avainhenkilöt. Kunkin työpajan jälkeen varmistamme yhdessä etäpalavereissa toteutuksen käyntiinlähdön. Tarvittaessa kokoan verkostostani erikoisosaajia avuksi niin valmennukseen, suunnitteluun kuin toteutukseen

DSC_5168

Muutosprojekti sisältää usein kolme aliprojektia:

  • Asiakasarvo: Miten asiakas kohdataan digitaalisesti? Miten markkinointi ja viestintä hoidetaan? Mitkä ovat ne tarpeet asiakkaan arjessa joihin digitalisaatiolla saadaan miellyttäviä ratkaisuja?
  • Teknologia: Mitä työkaluilla ja järjestelmillä digitalisaatio luodaan. Vaihtoehtojen etsimistä, valintaprosessia, kilpailutusta, pilotointeja, hankintaa ja käyttöönottoa.
  • Organisaatio ja osaaminen: Mitä uusia rooleja organisaation tarvitaan. Miten johtaminen muuttuu? Miten uudet osaamiset otetaan haltuun?